Rainbow MINI MAXI CHLOR 1kg (tab. 20g)

 • Cena katalogowa: 42,08 zł
 • Rabat: -8,42 zł (20 %)
 • 33,66 zł
 • szt.

Rainbow MINI MAXI CHLOR 1kg

- multifunkcyjne, wolno rozpuszczające sie chlorowe tabletki o wadze 20 g na bazie kwasu trichloroizocyjanurowego z wysokim udziałem chloru aktywnego (<90%) i działaniem stabilizującym wartość pH. Preparat przeznaczony do długotrwałej dezynfekcji wody basenowej. Tabletki utrzymują w wodzie stałe stężenie chloru. Preparat posiada w składzie również środek glonobójczy oraz substancje klarujące wodę. Opakowanie 1 kg.

Dezynfekcja chlorem - długotrwała dezynfekcja

Rainbow MINI MAXI CHLOR - 1kg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE

MINI MAXI CHLOR to multifunkcyjne, wolno rozpuszczające sie chlorowe tabletki o wadze 20 g na bazie kwasu trichloroizocyjanurowego z wysokim udziałem chloru aktywnego (<90%) i działaniem stabilizującym wartość pH. Preparat przeznaczony do długotrwałej dezynfekcji wody basenowej. Tabletki posiadają stabilizator, dzięi czemu w basenie utrzymane jest stała, odpowiednia wartość chloru. Preparat posiada w składzie również środek glonobójczy oraz substancje klarujące wodę. Opakowanie 1kg

Skład  Trójchlorek kwasu izocyjanurowego < 90 % aktywnego chloru vimaro.pl

 • Dezynfekcja poprzez ok. 90% aktywny chlor
 • Zapobiega powstawaniu glonów
 • Flokulacja zawiesin
 • Stabilizacja wartości pH
 • Rozpuszcza się bardzo powoli
 • Tabletki są proste w użyciu

Stosowanie:
Raz na 10 - 14 dni na każde 3 m3 wody włożyć 1 tabletkę do dozownika skimmera lub do rynny przelewowej. Regularnie kontrolować wartość pH i wartość chloru. Wartość idealna pH: 7.0-7.4. Wartość idealna chloru: 0.5 mg/l
W zależności od warunków pogodowych oraz ilości osób korzystających, poleca się przeprowadzanie dezynfekcji szokowej preparatem Quick Chlor.

Tabletki nie powinny być wrzucane bezpośrednio do basenu ponieważ grozi to np. odbarwieniem folii basenowej.

Magazynowanie: W pomieszczeniu zamkniętym powyżej 0°C. Oryginalnie zapakowane w temperaturze pokojowej, tabletki multifunkcyjne Maxi Chlor można magazynować przez 2-3 lata.
Nigdy nie mieszać z innymi chemikaliami!

Zagrożenia (R)

 • R 22 – Działa szkodliwie po połknięciu.
 • R 31 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
 • R 36/37 – Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 
 • R 50/53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystnie zmiany w środowisku wodnym.

 Sposób prawidłowego postępowania (S)

 • S 2 – Chronić przed dziećmi.
 • S 8 – Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.
 • S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady  lekarza.
 • S 29/35 – Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
 • S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowania lub etykietę.

Kontakt:
tel. 881 550 777
e-mail: biuro@vimaro.pl

Dowiedz się więcej

Czysta woda w basenie

Warunkiem nieskazitelnie czystej wody w Państwa basenie, jest odpowiednia higiena wody oraz czystość elementów wyposażenia. Aby właściwie dbać o akwen, trzeba korzystać z odpowiednio dobranej chemii basenowej i akcesoriów.

Chemia basenowa wysokiej jakości

Utrzymanie właściwych parametrów wody i ich systematyczna kontrola decyduje o skuteczności procesu dezynfekcji. Dzięki chemii najwyższej jakości utrzymanie właściwych parametrów jest znacznie łatwiejsze. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty tylko renomowanych producentów, które gwarantują najlepsze efekty.