Rainbow AKTYWNY TLEN 3 kg (tab. 200g)

410671-rainbow
Producent: RAINBOW
szt.
Cena katalogowa:224,29 zł
Rabat: -33,64 zł (15 %)
190,65 zł

Rainbow AKTYWNY TLEN 3 kg (tabletki 200 g)

- preparat na bazie aktywnego tlenu w postaci tabletek 200 g, przeznaczony do dezynfekcji wody w basenie. Tabletki redukują zawartość chloramin. 

Sposób użycia
Najlepszy efekt działania środka otrzymamy stosując go przy wartości pH od 7,2 do 7,4.

Dawkowanie :
- Przy pierwszym dozowaniu dodać 2 tabletki i 800ml Alby Super na każde 30m3 wody.
- Przy dozowaniu uzupełniającym dodać 1 tabletkę na każde 30m3 wody, pozostawić do rozpuszczenia w pływaku dozującym.
- Podczas dłuższej nieobecności włożyć MAXI chlor -duże tabletki do dozownika, a po powrocie wyjąć.

Przy użyciu aktywnego tlenu należy dodatkowo używać preparatu Alba Super( antyglon)

Zalety stosowania atywnego tlenu: 

- Brak zapachu chloru.
- woda przyjazna dla skóry
- Brak podrażnień skóry i oczu.
- Woda jest widocznie przyjemna i porównywalna z wodą naturalną.
- Po kąpieli skóra nie jest przesuszona, a włosy nie są szorstkie.

Środki ostrożności:
R8: Kontakt z materiałami palnymi może spowodować pożar.
R22: Działa szkodliwie w przypadku spożycia.
R34: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczna gazy.R34:Powoduje oparzenia.
R37: Działa drażniąco na układ oddechowy.
S1/2: Przechowywać pod zamknięciem i z dala od dzieci.
S8: Przechowywać w suchym pomieszczeniu.
S17: Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.
S26: Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
S28: Zanieczyszczona skore przemyć dużą ilością wody z mydłem.S36/37/39:Nosic odzież, rękawice i okulary ochronne lub ochronę twarzy.
S43: W przypadku pożaru używać proszków gaśniczych, wody, CO2.S45: W przypadku awarii lub złego samopoczucia, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-jeżeli to możliwe pokaz etykietę.
S60: Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.S61:Unikac zrzutów do środowiska.
Postępować zgodnie z instrukcja lub karta charakterystyki.
Zawartość: monosiarczan nadtlenku potasu

Kontakt:
tel. 604 551 268
e-mail: biuro@vimaro.pl