BAYROL COMPLETE & EASY 2,24kg

4199295
Producent: BAYROL
szt.
Cena katalogowa:197,97 zł
Rabat: -29,70 zł (15 %)
168,27 zł

Dezynfekcja chlorem - kompleksowe uzdatnianie wody

BAYROL COMPLETE 2,24kg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE

Środek w postaci granulek do pełnej pielęgnacji wody. Zawiera substancje zapewniające dezynfekcję, zwalczanie glonów i klarowność wody. Trzy podstawowe etapy w jednym produkcie. Może być stosowany do basenów z filtrami z wkładami filtrującymi. Przeznaczony do basenów prywatnych.
Preparat pakowany w podwójnych torebkach, które dozuje się jednocześnie. vimaro.pl
Każda podwójna torebka zawiera substancje zapewniające skutecznąą dezynfekcję wody wraz z koagulacją oraz zapobiegające rozwojowi glonów. Odpowiedni dobór składników powoduje uzyskanie krystalicznie czystej wody i pozwala ograniczyć zużycie chloru o 40% przy tej samej skuteczności dezynfekcji.
W większej komorze podwójnej torebki znajduje się szybkorozpuszczalny granulat chlorowy zawierający sól sodową kwasu dwuchloroizocyjanurowego, natomiast mniejsza komora torebki zawiera aminy czwartorzędowe i siarczan glinu. Białe i niebieskie granulki posiadają charakterystyczny zapach chloru.

SPOSÓB STOSOWANIA / DAWKOWANIE

Pierwsze dozowanie:  2 podwójne saszetki na każde 20 m3 wody
Regularne dozowanie: jedna podwójna torebka Complete wystarcza do uzdatnienia wody w basenie o objętości 20 m³ przez okres około 7 dni, (1 podwójna saszetka co 7 dni)

Bardzo ważną czynnością jest kontrola zawartości wolnego chloru w wodzie. Jeżeli zawartość ta jest mniejsza niż 0,3 mg/l należy użyć 2 torebek Complete na 20 m³ wody, natomiast  jeżeli jest wyższa niż 1,5 mg/l należy opuścić jedno dozowanie.
DOZOWANIE - zawartość torebek wsypać do basenu w pobliżu skimmera. Z basenu można korzystać już 15 min po zadozowaniu preparatu.

Opakowanie: 2,24 kg (8 podwójnych saszetek)

Zagrożenia (R)

 • R 22 – Działa szkodliwie po połknięciu.
 • R 31 –  W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
 • R 36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
 • R 42/43 – Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie  ze skórą.
 • R 50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

 • S 2 – Chronić przed dziećmi.
 • S 8 – Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.
 • S 22 – Nie wdychać pyłu.
 • S 24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
 • S 29/35 – Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
 • S 36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 • S 45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza  jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Postępowanie w przypadku pożaru

 • Zalecane środki gaśnicze - duża ilość wody, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piasek.
 • Nieodpowiednie środki gaśnicze - mała ilość wody.
 • Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów - podczas pożaru, w strefie wysokiej temperatury, powstają produkty pirolizy i niepełnego spalania, między innymi chlor, chlorowodór i chlorek azotu. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.
 • Specjalne wyposażenie ochronne strażaków - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.
 • Inne informacje - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą.

Potrzebujesz więcej informacji o produkcie lub pomocy w doborze odpowiednich preparatów do kondycjonowania wody w basenie?

Zapraszamy do kontaktu
tel. 604 551 268

e-mail: biuro@vimaro.pl

WSKAZÓWKI

 • przed zastosowaniem Bayrol Bayrol Complete sprawdź wartość pH i zawartość wolnego chloru w wodzie
 • dla skutecznej dezynfekcji należy kontrolować i utrzymywać wartość pH na poziomie 7.0 - 7.4
 • optymalna zawartość wolnego chloru powinna utrzymywać się w granicach 0,3 - 0,5 mg/l
 • preparat należy wsypać do basenu jednocześnie w okolicach skimmera.
 • zwalczanie glonów można wpomóc preparatami glonobójczymi
 • do pomiarów pH i Cl potrzebny jest tester lub fotometr vimaro