Preparaty chemiczne

Preparaty chemiczne

Dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak aby spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia. Dozowanie chemikaliów stosuje się w różnych branżach przemysłu i przy różnych technologiach uzdatniania wody, m.in. przy uzdatnianiu wody kotłowej, chłodniczej, technologicznej, do klimatyzacji, jak również przy dezynfekcji wody.
Dawkowanie preparatów odbywa się za pomocą automatycznych stacji dozujących.

Przy uzdatnianiu wody kotłowej dozuje się:

  • preparaty korygujące odczyn pH;
  • preparaty wiążące twardość resztkową;
  • inhibitory korozji:
  • preparaty wiążące tlen;
  • preparaty wytwarzające warstwę ochronną (tzw. film ochronny) na powierzchniach metalowych elementów instalacji.

Przy uzdatnianiu wody chłodniczej oraz do klimatyzacji dozuje się:

  • inhibitory korozji – preparaty wytwarzające warstwę ochronną (tzw. film ochronny) na powierzchniach metalowych elementów instalacji;
  • biocydy hamujące rozwój glonów, grzybów i bakterii.

Przy uzdatnianiu wody w układach zamkniętych

  • inhibitory korozji do każdego metalu, włączając aluminium
  • chemikalia zapobiegające korozji, odkładaniu się osadów i kamienia w układach wody lodowej i gorącej

Przy dezynfekcji wody dozuje się:

  • podchloryn sodu (NaOCl);– inne preparaty służące do dezynfekcji wody (np. woda utleniona – specjalne zastosowania).

Czysta woda w basenie

Warunkiem nieskazitelnie czystej wody w Państwa basenie, jest odpowiednia higiena wody oraz czystość elementów wyposażenia. Aby właściwie dbać o akwen, trzeba korzystać z odpowiednio dobranej chemii basenowej i akcesoriów.

Chemia basenowa wysokiej jakości

Utrzymanie właściwych parametrów wody i ich systematyczna kontrola decyduje o skuteczności procesu dezynfekcji. Dzięki chemii najwyższej jakości utrzymanie właściwych parametrów jest znacznie łatwiejsze. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty tylko renomowanych producentów, które gwarantują najlepsze efekty.