BAYROL CHLORILONG ULTIMATE 7 4,8kg

 • Cena katalogowa: 369,36 zł
 • Rabat: -62,79 zł (17 %)
 • 306,57 zł
 • szt.

Bayrol Chlorilong Ultimate 4,8kg

- wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru, ze zmienną szybkością rozpuszczania w dwóch fazach. Tabletki mają kilka funkcji dezynfekcji i czyszczenia: chlorowanie szokowe, długotrwała dezynfekcja oraz koagulacja. Opakowanie 4,8 kg

Dezynfekcja metodą chlorową

BAYROL CHLORILONG ULTIMATE 7 (dawniej VARI TAB) 4,8 kg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE

Dwuwarstwowe, biało-niebieskie tabletki o wadze 300 g do kompleksowej pielęgnacji wody w prywatnych basenach. Skutecznie dezynfekuje wodę wraz ze złożem filtracyjnym oraz usuwa zmętnienie wody. Tabletki zawierają kwas trójchloroizocyjanurowy, sól sodową kwasu dwuchloroizocyjanurowego i siarczan glinu. Tabletki mają charakterystyczny zapach chloru.

SPOSÓB STOSOWANIA / DAWKOWANIE

Rozpuszczanie tabletek następuje dwufazowo:
I faza - niebieska część tabletki rozpuszcza się w ciągu 10 minut. Jest to szokowa dezynfekcja, która zapewnia wyeliminowanie bakterii, wirusów i zmętnienia wody w basenie. Część tabletki w postaci granulek dostaje się do filtra i dezynfekuje również filtr. Bardzo często źródłem bakterii i złej jakości wody w basenie jest zanieczyszczony filtr. vimaro.pl
II faza - biała część tabletki zawiera chlor oraz koagulant i rozpuszcza się powoli w ciągu około 7 – 10 dni zapewniając ciągłą dezynfekcję i usunięcie najdrobniejszych zanieczyszczeń z wody.
Tabletki najlepiej stosować umieszczając je w skimmerze, podczas pracy pompy obiegowej (min przez pierwsza godzinę). Chlorilong przeznaczony jest do użytku w basenach wyposażonych w filtr piaskowy.

Przy pierwszym napełnieniu basenu użyć dwóch tabletek jednocześnie (dawkowanie na 25 - 35 m3 wody)
Zawartość wolnego chloru należy sprawdzać minimum co tydzień za pomocą testera. Jeżeli zawartość ta jest mniejsza niż 0,3 mg/l należy użyć 2 tabletek Chlorilong Ultimate na 20 - 35 m³ wody, natomiast jeśli jest wyższa niż 1,5 mg/l należy opuścić jedno dozowanie. vimaro.pl
Zalecane dawkowanie w codziennej eksploatacji: 1 tabletka co 10-14 dni.
Uwaga! Należy min. raz w tygodniu sprawdzać zawartość wolnego chloru. Jeżeli zawartość ta jest mniejsza niż 0,3 mg/l należy użyć 2 tabletek Chlorilong Ultimate na 20 - 35 m³ wody, natomiast jeśli jest wyższa niż 1,5 mg/l należy opuścić jedno dozowanie. 

Opakowanie:  4,8 kg (18 tabletek 300 g)

Zagrożenia (R)

 • R 22 – działa szkodliwie po połknięciu.
 • R 31 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
 • R 36/37 – Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. 
 • R 50/53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystnie zmiany w środowisku wodnym.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

 • S 2 – Chronić przed dziećmi.
 • S 8 – Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.
 • S 26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • S 29/35 – Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
 • S 46 – W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowania lub etykietę.

Postępowanie w przypadku pożaru

 • Zalecane środki gaśnicze - duża ilość wody, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piasek.
 • Nieodpowiednie środki gaśnicze - mała ilość wody.
 • Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów - podczas pożaru w strefie wysokiej temperatury powstają produkty pirolizy i niepełnego spalania, między innymi chlor, chlorowodór i chlorek azotu. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.
 • Specjalne wyposażenie ochronne strażaków - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.
 • Inne informacje - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu preparatu pokrywać uciekające opary mgiełką wodną.

Dowiedz się więcej

 

Potrzebujesz więcej informacji o produkcie lub pomocy w doborze odpowiednich preparatów do kondycjonowania wody w basenie?

Zapraszamy do kontaktu
tel. 881 550 777

e-mail: biuro@vimaro.pl

WSKAZÓWKI

 • dla skutecznej dezynfekcji należy kontrolować i utrzymywać wartość pH na poziomie 7.0 - 7.4
 • zawartość wolnego chloru powinna utrzymywać się w granicach 0,3 - 0,5 mg/l
 • tabletki nie należy wrzucać bezpośrednio do wody. Może doprowadzić to do odbarwienia i uszkodzenia folii basenowej.
 • zaleca się jednocześnie wspomagać dezynfekcję preparatami glonobójczymi
 • do pomiarów pH i Cl potrzebny jest tester lub fotometr

Czysta woda w basenie

Warunkiem nieskazitelnie czystej wody w Państwa basenie, jest odpowiednia higiena wody oraz czystość elementów wyposażenia. Aby właściwie dbać o akwen, trzeba korzystać z odpowiednio dobranej chemii basenowej i akcesoriów.

Chemia basenowa wysokiej jakości

Utrzymanie właściwych parametrów wody i ich systematyczna kontrola decyduje o skuteczności procesu dezynfekcji. Dzięki chemii najwyższej jakości utrzymanie właściwych parametrów jest znacznie łatwiejsze. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty tylko renomowanych producentów, które gwarantują najlepsze efekty.