BAYROL SOFT&EASY 4,48kg

 • Cena katalogowa: 369,36 zł
 • Rabat: -62,79 zł (17 %)
 • 306,57 zł
 • szt.

Bayrol Soft & Easy

- kompletny produkt do uzdatniania wody w basenach prywatnych na bazie aktywnego tlenu. Preparat zapewnia dezynfekcją, skutecznie zapobiega rozwojowi alg i klaruje wodę, która jest przyjazna dla skóry i oczu oraz nie ma nieprzyjemnego zapachu chloru. Delikatny i prosty w użyciu. Przeznaczony do basenów do 20 m3. Opakowanie 4,48 kg

Dezynfekcja aktywnym tlenem

BAYROL Soft & Easy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE
(Świetny produkt, sprawdzony na wielu basenach prywatnych. Doskonale nadaje się do basenów nie większych niż 20 m3)
 
Aktywny tlen w postaci nadsiarczanu potasu. W mniejszej torebce znajdują się pozostałe składniki w postaci węglanu sodu, siarczanu glinu i amin czwartorzędowych. Komponenty z obu torebek stosowane razem wzmacniają wzajemne działanie, czyli powstaje tak zwany efekt synergiczny – skutek działania wszystkich składników jest większy niż suma działania pojedynczych składników.

Soft&Easy

 • Ma obojętny odczyn pH
 • Nie zawiera metali ciężkich
 • Ma postać białych i niebieskich granulek o charakterystycznym zapachu,
 • Bardzo szybko i całkowicie rozpuszcza się w wodzie
 • Jest preparatem niskopieniącym
SPOSÓB STOSOWANIA / DAWKOWANIE
Przed zastosowaniem Bayrol Soft&Easy należy wyregulować pH. Optymalna wartość mieści się w zakresie 7.0 - 7.4. Jeżeli pH jest odpowiednie należy rozciąć saszetkę i wsypać preparat bezpośrednio do wody, najlepiej w pobliżu skimmera.
Jedna podwójna torebka Soft&Easy wystarcza do uzdatniania wody w basenie o objętości 20 m3 przez okres około 7 dni, jednakże przy pierwszym dozowaniu należy użyć 2 podwójnych torebek. Następnie co tydzień należy dozować 1 podwójną torebkę na 20 m³ wody w basenie. vimaro.pl

Po 1 - 2 godzinach od zakończenia dozowania należy sprawdzić za pomocą testera Bayroklar Tester zawartość aktywnego tlenu w wodzie. Powinna ona wynosić co najmniej 8 mg/l, a przed każdym kolejnym dozowaniem minimum 5 mg/l. Przy niższych wartościach dawkę należy odpowiednio zwiększyć. Wysoka temperatura wody w basenie powoduje szybszy rozkład aktywnego tlenu. Dlatego należy przyjąć, że przy temperaturze wody 220C dozowanie powinno wynosić jak opisano wyżej. Przy temperaturze wody 23 – 280C jedna podwójna torebka powinna wystarczyć na 16 m³ wody, natomiast jeśli woda ma temperaturę wyższą niż 280C jedna podwójna torebka wystarcza tylko na 12 m³ wody.

Opakowanie: Karton 4,48 kg (16 podwójnych torebek).

Zagrożenia (R)

 • R 22 – Działa szkodliwie po połknięciu.
 • R 34 – Powoduje oparzenia.
 • R 51/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

 • S 2 – Chronić przed dziećmi.
 • S 17 – Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.
 • S 24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. vimaro.pl
 • S 29/35 –Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
 • S 36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 • S 45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
 • S 60 – Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Postępowanie w przypadku pożaru

 • Zalecane środki gaśnicze - preparat niepalny, lecz może potęgować spalanie (substancja utleniająca). Środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
 • Nieodpowiednie środki gaśnicze - nie określa się.
 • Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów - podczas pożaru w strefie wysokiej temperatury produkt wydziela tlen potęgujący pożar. W strefie wysokiej temperatury powstają tlenki siarki z rozkładu preparatu. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne. Podczas pożaru powstają produkty pirolizy i niepełnego spalania. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.
 • Specjalne wyposażenie ochronne strażaków - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.
 • Inne informacje - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu preparatu, pokrywać uciekające opary mgiełką wodną.

Dowiedz się więcej

 

Potrzebujesz więcej informacji o produkcie lub pomocy w doborze odpowiednich preparatów do kondycjonowania wody w basenie?

Zapraszamy do kontaktu
tel. 881 550 777

e-mail: biuro@vimaro.pl

WSKAZÓWKI

 • preparat przeznaczony do basenów prywatnych do 20 m3
 • przed zastosowaniem Bayrol Soft&Easy sprawdź i wyreguluj wartość pH
 • dla skutecznej dezynfekcji należy kontrolować i utrzymywać wartość pH na poziomie 7.0 - 7.4
 • preparat należy wsypać do basenu jednocześnie z obu komór saszetki w okolicach skimmera.
 • zwalczanie glonów można wpomóc preparatami glonobójczymi
 • Przy większej ilości kapiących się, po burzach, przy wyższych temperaturach, przy śliskich osadach w basenie lub mętnej wodzie należy preparat dozować częściej lub w większych ilościach, aż do podwojenia normalnej dawki.
 • Preparat jest kompatybilny z chlorem – w przypadku kłopotów z mętną wodą czy dużą ilością glonów zaleca się przeprowadzenie szokowego chlorowania za pomocą środków Chloriklar lub Chlorifix.

Czysta woda w basenie

Warunkiem nieskazitelnie czystej wody w Państwa basenie, jest odpowiednia higiena wody oraz czystość elementów wyposażenia. Aby właściwie dbać o akwen, trzeba korzystać z odpowiednio dobranej chemii basenowej i akcesoriów.

Chemia basenowa wysokiej jakości

Utrzymanie właściwych parametrów wody i ich systematyczna kontrola decyduje o skuteczności procesu dezynfekcji. Dzięki chemii najwyższej jakości utrzymanie właściwych parametrów jest znacznie łatwiejsze. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty tylko renomowanych producentów, które gwarantują najlepsze efekty.