BAYROL ADISAN 1kg

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 4712131-bayrol
 • Producent: BAYROL

BAYROL ADISAN

- zasadowy detergent w proszku do czyszczenia lini wodnej i obrzeży basenów. Usuwa osady tłuszczu, brudu, sadzy i innych zanieczyszczeń. Przeznaczony głównie do basenów wykonanych z żywic poliestrowych lub wyłozonych folią basenową. Opakowanie: puszka 1 kg

CZYSZCZENIE LINI WODNEJ I OBRZEŻA BASENU

BAYROL ADISAN

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU I DZIAŁANIE
Adisan ma postać białego proszku o charakterystycznym zapachu i zawiera węglan sodu, metakrzemian dwusodu, niejonowe środki powierzchniowo-czynne i substancje pomocnicze.
Jest to zasadowy detergent w proszku do czyszczenia lini wodnej i obrzeży basenów. Usuwa osady tłuszczu, brudu, sadzy i innych zanieczyszczeń. Przeznaczony głównie do basenów wykonanych z żywic poliestrowych lub wyłozonych folią basenową.

Czyszczenie ścian basenów - nanieść Adisan na mokrą szmatę lub gąbkę i zetrzeć zanieczyszczenia. Szmatę lub gąbkę często płukać w wiadrze z wodą i wyżymać.
Czyszczenia powierzchni - w zależności od stopnia zabrudzeń stosować Adisan w proszku lub w postaci 10% roztworu (1 kg preparatu na 10 l wody). Posypać proszkiem lub spryskać zwilżone powierzchnie, wyszorować i spłukać dobrze wodą.
Czyszczenie basenów foliowych i z tworzyw sztucznych – posypać proszkiem zwilżone powierzchnie i wyszorować delikatnie przy użyciu szczotki, a następnie spłukać dobrze wodą.
Adisan w postaci 10% roztworu nadaje się też doskonale do czyszczenia wszelkiego rodzaju tkanin technicznych (folii), z których wykonane są przykrycia basenów.

Opakowanie: puszka 1kg

Zagrożenia (R)

 • R 34 – Powoduje oparzenia.
 • R 37 - Działa drażniąco na drogi oddechowe.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

 • S 2 – Chronić przed dziećmi.
 • S 22 – Nie wdychać pyłu.
 • S 36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronna, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 • S 45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe , pokaż etykietę.
 • S 60 – Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Postępowanie w przypadku pożaru

 • Zalecane środki gaśnicze - preparat nie jest palny. Środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
 • Nieodpowiednie środki gaśnicze - nie określa się.
 • Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów - podczas pożaru powstają produkty pirolizy. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.
 • Specjalne wyposażenie ochronne strażaków - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.
 • Inne informacje - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą.

Potrzebujesz więcej informacji o produkcie?
Jesteś zainteresowany uslugą wyczyszczenia Twojego basenu?

Zapraszamy do kontaktu
tel. 604 551 268

e-mail: biuro@vimaro.pl

WAŻNE WSKAZÓWKI

 • Użycie ciepłej wody znacznie ułatwia czyszczenie za pomocą preparatu Adisan.
 • Nie nadaje się do czyszczenia materiałów nieodpornych na działanie zasad jak aluminium, powłoki malarskie itp.
 • W celu usunięcia osadów wapnia zaleca się stosowanie produktu Decalcit Super.

Czysta woda w basenie

Warunkiem nieskazitelnie czystej wody w Państwa basenie, jest odpowiednia higiena wody oraz czystość elementów wyposażenia. Aby właściwie dbać o akwen, trzeba korzystać z odpowiednio dobranej chemii basenowej i akcesoriów.

Chemia basenowa wysokiej jakości

Utrzymanie właściwych parametrów wody i ich systematyczna kontrola decyduje o skuteczności procesu dezynfekcji. Dzięki chemii najwyższej jakości utrzymanie właściwych parametrów jest znacznie łatwiejsze. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty tylko renomowanych producentów, które gwarantują najlepsze efekty.