BAYROL BAYROSOFT SUPREME 22kg

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 4732246-bayrol
 • Producent: BAYROL

Bayrol Bayrosoft

- aktywny tlen do dezynfekcji wody basenowej stosowany do automatycznych stacji dozuących. Bayrosoft zawiera dwa składniki w formie płynnej: środek dezynfekcyjny oraz niepieniący cię środek do zwalczania glonów. Jego specjalny skład zapobiega szybkiemu rozkładowi aktywnego tlenu. Łagodny dla skóry i włosów, nie wytwarza nieprzyjemnych zapachów. Opakowanie 22 kg.

Dezynfekcja aktynym tlenem

BAYROL BAYROSOFT - aktywny tlen w płynie do automatycznego dozowania.

UWAGA! Produkt BAYROSOFT został wycofany ze sprzedaży ze względu na wysoką zawartość nadtlenku wodoru. Został on zastąpiony preparatem BayroSoft Light. Kliknij i poznaj produkt.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU i STOSOWANIE
BayroSoft ma postać bezbarwnej i bezwonnej cieczy i zawiera 35% nadtlenek wodoru, aminy czwartorzędowe, sól czterosodową i komponenty bakteriostatyczne. Preparat nie pieni się i może być z powodzeniem stosowany w basenach ze sztucznym nurtem. Jego specjalny skład zapobiega szybkiemu rozkładowi aktywnego tlenu. Łagodny dla skóry i włosów, nie wytwarza nieprzyjemnych zapachów.

BayroSoft 
jest przeznaczony do dezynfekcji, utleniania i zapobiegania rozwojowi glonów w prywatnych basenach. Zawiera także stabilizator twardości, który zapobiega wydzielaniu się związków wapnia i metali w twardej wodzie. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy do napełniania basenu używana jest woda studzienna, która nie była wcześniej uzdatniana.
Po napełnieniu basenu zaleca się zastosowanie podwójnej dawki w ilości 1 l na 10 m³ wody w basenie. Dla starszej wody poleca się w pierwszej kolejności zastosowanie szokowego chlorowania za pomocą chloru w tabletkach lub granulacie, a dopiero po upływie 2 dni pierwsze dozowanie BayroSoftu w ilości 1 l na 10 m³ wody.
Następnie raz w tygodniu należy dozować 0,5 l na 10 m³ wody przy użyciu automatycznej stacji dozującej. Bliższe szczegóły na temat sposobów dozowania można znaleźć w instrukcjach obsługi stacji pomiarowo-kontrolnych. Zawartość aktywnego tlenu należy badać za pomocą pasków testowych BayroSoft QuickTest i powinna ona wynosić 5 - 10 mg/l.

Opakowanie: Kanister 22 kg.

Zagrożenia (R)

 • R 22 - Działa szkodliwie po połknięciu.
 • R 41 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
 • R 52/53 - Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Sposób prawidłowego postępowania (S)

 • S 2 - Chronić przed dziećmi.
 • S 26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
 • S2 29/35 - Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.
 • S 37/39 - Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
 • S 46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
 • S 49 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu

Postępowanie w przypadku pożaru

 • Zalecane środki gaśnicze - preparat nie jest palny, lecz potęguje spalanie przez wydzielanie tlenu. Środki gaśnicze odpowiednie do materiałów magazynowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.
 • Nieodpowiednie środki gaśnicze - nie określa się.
 • Szczególne zagrożenia ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów - podczas pożaru w strefie wysokiej temperatury powstają produkty pirolizy i niepełnego spalania, między innymi chlor i chlorowodór. Produkt wydziela tlen potęgujący pożar. Wdychanie produktów rozkładu może powodować poważne skutki zdrowotne.
 • Specjalne wyposażenie ochronne strażaków - wyposażenie strażaków dostosować do lokalnych warunków akcji gaśniczej, zalecane jest pełne wyposażenie bojowe z aparatami oddechowymi.
 • Inne informacje - sąsiednie pojemniki chłodzić wodą. W przypadku wydzielania się substancji z rozkładu preparatu, pokrywać uciekające opary mgiełką wodną.


Potrzebujesz więcej informacji o produkcie, pomocy w doborze odpowiednich preparatów do kondycjonowania wody w basenie lub jesteś zainteresowany AUTOMATYCZNĄ STACJĄ DOZUJĄCĄ?

Zapraszamy do kontaktu
tel. 604 551 268

e-mail: biuro@vimaro.pl

INFORMACJE

 • Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą pH-Minus w płynie lub pH-Plus w płynie.
 • przy mętnej wodzie należy zrobiś dezynfekcję szokową preparatem Bayrol Bayroshock
 • Przy śliskich osadach na ścianach i dnie basenu należy je usunąć mechanicznie, a następnie przeprowadzić szokowe chlorowanie za pomocą preparatów Chloriklar lub Chlorifix. Wskutek dodawania chloru następuje najpierw degradacja aktywnego tlenu w wodzie basenu. Dlatego należy badać zawartość aktywnego tlenu w wodzie i dopiero wtedy, gdy będzie ona wynosiła 0 - 3 mg/l (pasek QuickTest nie powinien zabarwić się na kolor niebieski) należy zastosować zalecaną dla danego basenu całkowitą dawkę preparatu chlorowego.
 • Pojemniki należy transportować i przechowywać tylko w pozycji pionowej.
 • Składować w chłodnym miejscu i chronić przed promieniami słonecznymi.
 • przesyłka paletowa ADR
 • Każde opakowanie zawiera instrukcję stosowania

Czysta woda w basenie

Warunkiem nieskazitelnie czystej wody w Państwa basenie, jest odpowiednia higiena wody oraz czystość elementów wyposażenia. Aby właściwie dbać o akwen, trzeba korzystać z odpowiednio dobranej chemii basenowej i akcesoriów.

Chemia basenowa wysokiej jakości

Utrzymanie właściwych parametrów wody i ich systematyczna kontrola decyduje o skuteczności procesu dezynfekcji. Dzięki chemii najwyższej jakości utrzymanie właściwych parametrów jest znacznie łatwiejsze. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty tylko renomowanych producentów, które gwarantują najlepsze efekty.